- Allt om körkort & trafikskolor!

Alkohol i trafiken - inledning

De allra flesta vet en del om den påverkan alkohol har på människokroppen, både långsiktigt och kortsiktigt. Det är en stor del i många kulturer, ett vanligt inslag i vad som betraktas som trevliga tillställningar och på ett eller annat sätt en del i alla människors liv. De flesta är till och med väl bekanta med känslan av att vara alkoholpåverkad. I vissa sammanhang är det en känsla många gillar, och inte nödvändigtvis farligt. Men detta till trots, är alkohol i trafiksammanhang en livsfara.

Den största delen i faran ligger i den påverkan alkohol har på sinnet. Den påverkan är bedräglig och får människor att göra saker de aldrig annars skulle göra och får dem att hamna i situationer de annars inte skulle hamna i. I och med detta är det av yttersta vikt att medvetenheten kring den roll alkohol faktiskt spelar i trafiken och om farorna kring alkohol och körning är stor, och att den är på ständig uppgång - något som alla större organisationer med anknytning till trafik, så som Trafikverket, Transportstyrelsen och STR strävar efter.

Det bedrägliga i alkoholen ligger inte heller bara i de extrema proportionerna, vilket i själva verket gör det hela farligare. En förare kan nämligen känna sig nykter, känna sig opåverkad och i skick för att färdas på vägarna när han eller hon redan är påverkad nog för att bilkörningen ska vara avsevärt försämrad och ytterst farlig. Den lilla kicken av självförtroende och avslappning som är några av de inledande effekterna av alkohol, kan dessutom förstärka känslan av att det rent av är en bra idé att med endast efter ett litet alkoholintag, sätta sig i bilen. Det är det aldrig.

I dessa texter om alkohol och trafik på KörkortSverige.se, kan du läsa om den mer exakta påverkan alkohol har på människokroppen, få kunskap om lagstiftning, om olyckor i samband med alkohol och om organisationer som, på grund av de fatala konsekvenser alkohol i trafiken kan få, bestämt sig på olika sätt bestämt sig att verka mot onykter körning. Allt för att med hjälp av en grundläggande helhetsbild, få ökad förståelse för den roll alkohol spelar i trafiken.

 

[x]