- Allt om körkort & trafikskolor!

Att ta körkort

Nedan presenteras en kort lista över de steg som du behöver gå igenom för att ta körkort. Se även KörkortSverige.ses kostnadsfria online-körkortsbok och körkortsfrågor.

Det finns tre kriterier som måste uppfyllas för att du ska få ta körkort, eller ens börja övningsköra . Dessa är gällande för alla olika behörigheter och lyder som följer:

1. Att du har körkortstillstånd.

2. Är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.

3. Har rätt ålder för behörigheten (läs mer om Körkortens behörigheter).

Uppfylls dessa återstår sedan, förutom inlärnings- och övningskörningprocessen, fyra obligatoriska moment. Dels är det två prov, nämligen teoriprovet på 65 frågor (se våra gratis körkortsfrågor) och körprovet (ofta kallat uppkörningen) med trafikverkets inspektör, vilka går under det gemensamma namnet förarprov. Dels måste du ha genomfört Riskutbildningen, vilken är uppdelad i två delar - för enkelhetens skull med namnen 1 och 2. Läs mer om dessa på: Riskutbildning 1 och Riskutbildning 2

Legitimation ska tas med till samtliga moment.

 

[x]