- Allt om körkort & trafikskolor!

Avsökningsområde

Allt runt omkring dig, så långt ditt synfält sträcker sig, kallas avsökningsområde. Det ställs stora krav på detta, hur stort du håller det (genom blicken långt fram etc.) och hur du söker av det, alltså dina avsökningsrutiner.

Ett väl fungerande synfält är normalt så brett som 180 grader, och denna harvcirkel är i sin tur uppdelad i direktseende & periferiseende, vilka du med kunskap om kan lära dig att utnyttja maximalt.

 

[x]