- Allt om körkort & trafikskolor!

Avsökningsrutiner

I länkmenyn till höger finns körkortsbokens alla kapitel och sektioner.

Avsökningsrutiner kallas de rutiner med vilka du innan varje manöver söker av avsökningsområdet och klargör att det är fritt. Liksom på själva avsökningsområdet är kraven på avsökningsrutinerna höga, eftersom att de är den absolut största delen i att undvika att trafikolyckor inträffar.

Sagt om avsökningsrutinerna är att de ska innefatta en rörlig blick, med avsökning åt alla håll i omgivningen, att de ska ske utan fixering vid fasta föremål (föremål i rörelse är de som med störst sannolikhet kan ge upphov till fara) och att de ska ske per automatik.

 

[x]