- Allt om körkort & trafikskolor!

Bilförsäkring

En kostnad som alltid tillkommer vid köp av både ny och begagnad bil är försäkringen. De finns i många olika mer eller mindre täckande varianter, men i Sverige är det lag på att åtminstone ha en så kallad trafikförsäkring, (se även: Delkaskoförsäkring, Vagnskadeförsäkring och Hemförsäkring & bil).

Trafikförsäkringen täcker skador på bil och personer som den trafikförsäkrade bilen orsakat, men inte skador på den egna bilen. Enda gången då denna lag om trafikförsäkring inte tillämpas är på avställda bilar. Däremot måste även en bil som är oduglig att köra på grund av skador, har körförbud eller är stulen vara trafikförsäkrad, såvida den inte ställs av. Ägaren till bilen är den som ska stå för försäkringen.

Vad betyder?

Lär dig alla
vägmärken här!

Mot bakgrund av att den obligatoriska trafikförsäkringen inte täcker skador på den egna bilen, så finns en allmän rekommendation om att alla bör ha åtminstone en extra så kallad halvförsäkring för sitt fordon. Halvförsäkringens villkor varierar något mellan olika försäkringsbolag, men i regel täcker den skador som uppkommer på bilen, maskinen och rutorna såsom sprickor, brand, inbrott, stöld och bogsering, samt om rättskostnader om bilägaren hamnar i en rättslig tvist.

Undantaget nya bilar som fortfarande har vagnskadegaranti så rekommenderas ofta en helförsäkring. Denna omfattar utöver det som trafik- och halvförsäkringen täcker även vagnskador vållade av ägaren själv.

Flertalet hemsidor hjälper dig att jämföra olika försäkringar från både stora och mindre välkända försäkringsbolag, något som kan underlätta mycket inför köp av försäkring. Exempelvis Compricer.se och Insplanet.se erbjuder denna tjänst. Kontrollera dock gärna uppgifterna själv i efterhand så att de stämmer överens med aktuella priser. I princip alla försäkringsbolag erbjuder försäkring för bilar. Utöver priser kan även villkor variera för olika bilförsäkringar, så en grundlig genomgång av vad olika försäkringar täcker utifrån de egna behoven och bilens värde är viktig att göra innan valet av bilförsäkring slutligen görs. Tänk också på att ersättningsnivåerna varierar stort med årsmodell, hur långt den gått och om stöldbegärligt gods lämnats i bilen. Kontrollera noggrant i detalj försäkringarnas olika villkor innan du tecknar en av dem!

 

[x]