- Allt om körkort & trafikskolor!

Halkkörning

Halkkörning har länge varit ett obligatoriskt inslag i körkortsutbildningen. Sedan april 2009 har halkkörning kommit att utgöra den andra delen i en den tvådelade obligatoriska riskutbildningen.

Den första delen, eller ”riskettan” som den också kallas, behandlar hur alkohol, droger, trötthet och andra beteenden påverkar bilkörning.

Vad betyder?

Lär dig alla
vägmärken här!

Halkkörning syftar till att göra eleven medveten om hur halka påverkar körförmågan och inslag i att träna manövrering ingår för att man ska lära sig hur man kan undvika att hamna i situationer med olycksrisk. I huvudsak handlar det om att föraren ska bli bekant med hur väglaget kan försvåra en säker bilkörning och om möjligheter att undvika risker, samt hastighetens och säkerhetsutrustningens betydelse.

Man blir i regel godkänd på halkkörningen, förutsatt att man följer de instruktioner som ges. Eftersom syftet inte är att köra upp utan att istället att uppleva och förbereda sig för riskfyllda situationer är det snarast viktigt att man så att säga ”tappar kontrollen” över bilen och lär sig tekniker att hantera faran.

Halkkörningen utförs på en trafikövningsplats, även kallad halkbana, med glatt väglag och ska utföras i ett sent skede i körkortsutbildningen. Det krävs godkännande på halkkörningen för att slutligen kunna skriva körkortets teoriprov och uppkörningen. Utbildare i riskutbildningen och halkkörning måste vara godkända av Transportstyrelsen. För att hitta auktoriserade utbildare i halkkörning och en halkbana nära dig kan du besöka korkortsportalen.se: Godkända riskutbildare.

Avgiften för att göra halkkörningen varierar, men brukar kosta från 1400-1600 kronor. Utbildningen tar ca 3-4 timmar. När utbildningen är genomförd och godkänd rapporterar den som anordnar utbildningen in resultatet och om köreleven är redo är det dags att anmäla sig till teoriprov och uppkörning hos Trafikverket. Observera att giltighetstiden för riskutbildningen går ut efter 5 år och därefter måste den på nytt genomföras för att man ska ha möjlighet att anmäla sig till teoriprov och uppkörning.

 

[x]