- Allt om körkort & trafikskolor!

Körprovet

Körprovet (även kallat uppkörning) kan genomföras oavsett om du har ett godkänt kunskapsprov i bagaget eller ej, men efter att ett godkänt körprov måste kunskapsprovet (se: teoriprov) även klaras minst två veckor inpå.

Provet tar ca 45 minuter och är till för att testa ditt beteende, din manövrering, kännedom om trafikregler samt din riskbedömning och uppmärksamhet. Sammantaget: Din helhet som förare. Vad trafikverket kontrollerar är:

Se även: Boka uppkörning & Boka teoriprov.

Fordonskännedom och manövrering: Att föraren kan genomföra kontroller på fordonet och har kännedom om hur risker och fel upptäcks hos det. Att förarens manövrering är rutinmässig och att han eller hon kan bromsa fordonet på olika sätt. Lär mer om bilen och om grundläggande manövrering av bilen.

Miljö/Sparsam körning: Att föraren tillämpar Eco-driving

Trafikregler: Att föraren känner till och följer de regler som gäller i trafiken. Läs mer om trafik och trafikregler.

Trafiksäkert beteende: Att avsökningsrutinerna samt att förutseendet och bedömningen av risker, konsekvenser och olika händelseförlopp lever upp till kraven om dessa. Här kontrolleras även att föraren kan anpassa sin körning utifrån rådande omständigheter, samtidigt som han eller hon samspelar med trafikanter i sin omgivning. Läs mer om trafikolyckor

Du kan antingen boka körprov hos din trafikskola, och då använda skolans bil, eller direkt genom Trafikverket, som privatist. Då kör du i Trafikverkets bil. Oavsett vilket är det Trafikverkets inspektör som beslutar om ditt körkort beviljas eller ej.

 

[x]