- Allt om körkort & trafikskolor!

Mörkerkörning

I länkmenyn till höger finns körkortsbokens alla kapitel och sektioner.
Det kan tyckas mer eller mindre uppenbart att riskerna med körningen ökar i mörker. Vi ser mindre (från bilarna), vi syns mindre (när vi går) och mörkret ger många tillfällen för bländning, som orsakar nästan total blindhet, samt för mörkernärsynthet kan uppstå. Men att riskerna är 2-3 gånger större att i mörker råka ut för en olycka (se: Mörkerolyckor) än att i dagsljus göra det, är det kanske inte så många som vet.

Läs även: Körkortstillstånd, Intensivkurs körkort & Handledarutbildning körkort.

Trots medvetenhet om uppenbart svårare körning, vara svårt att lära känna sina gränser och sitt mörkerseende. Det absolut bästa sättet att lära sig är helt enkelt att uppleva, men självklart hjälper det även att läsa om dem och förstå.

Den ökade risken beror primärt på att ögat fungerar sämre i strålkastarljus än i dagsljus. Dessutom har allt strålkastarljus endast en begränsad sträcka på hur långt de kan nå, och särskilt halvljus belyser en väldigt kort sträcka.

Vi kan inte påverka hur våra ögon fungerar, men genom att bli medveten kan man skapa sig fördelaktiga omständigheter. Detta genom att dels se till att bilens strålkastare är i bra skick, att vindrutorna är klara och lätta att se igenom, att vindrutetorkare fungerar som de ska och såklart, att din egen syn är som den ska. Om inte - skaffa glasögon eller linser.

Gatubelysning innebär sällan risk för bländning, men vaggar istället in oss i en falsk säkerhet. De gående tror att de syns bättre än vad de gör, och bilarna tycker sig se bra.

Läs även om:
Mörker & trötthet i trafiken
Möte i mörker
Snöfall, regn, dimma, mörker i trafiken
Omkörning i mörker

 

[x]