- Allt om körkort & trafikskolor!

Om vägmarkeringar i trafiken

I länkmenyn till höger finns körkortsbokens alla kapitel och sektioner.

Vägmarkeringar finns oftast vid vägens mittkanter för att markera vägens slut, mitt och de olika körfälten , men kan även markera tillfälliga förändringar i en vägs position som förekommer vid exempelvis vägarebeten. De kan även vara en indikation på rådande hastighet eller varna vid skymd sikt eller kurva. Vägmarkeringar delas upp i tre kategorier:

• Längsgående markeringar, så som heldragen linje, kantmarkering och linjer mellan körfält.

• Tvärgående markeringar, så som stopplinje, väjningslinje och övergångsställe.

• Andra markeringar, vilka kan vara pilar som visar tillåtna svängar, symboler (som exempelvis varnar för skolor eller påminner om hastighetsbegränsning) eller gula markeringar så som vid busshållplatser.

Här hittar du alla: Vägmarkeringar
.

Vad betyder?

Lär dig alla
vägmärken här!
 

[x]