- Allt om körkort & trafikskolor!

Oskyddade trafikanter

I länkmenyn till höger finns körkortsbokens alla kapitel och sektioner.

En annan kategori av trafikanter som ofta nämns är oskyddade trafikanter. Till dessa räknas gående, mopedister och cyklister. De är, i och med avsaknaden av bilens skyddande hölje, avsevärt mer utsatta än trafikanterna i större fordon. Detta gör att bilarna i större utsträckning har väjningsplikt gentemot dem, istället för tvärt om.

De oskyddade trafikanterna sinsemellan har dock cyklister och mopedister, på grund av sin högre hastighet, snäppet mer ansvar än de gående. Detta visar sig genom de olika reglerna vid övergångsställe (se: obevakat övergångsställe och bevakat övergångsställe) respektive cykelöverfart.

 

[x]