- Allt om körkort & trafikskolor!

Personliga förutsättningar för bilkörning

I länklistan höger finns körkortsbokens alla kapitel och sektioner.

Utöver kunskaper om trafikreglerna, vana i att manövrera fordon, hantering av situationer som uppstår finns det en mängd olika personliga förutsättningar som påverkar varje enskild individs kvalitet som förare.

Dessa förutsättningar burkar även gå under namnet ”den mänskliga faktorn”, och kan lika mycket som omständigheter som finns i omgivningen bli upphov till trafikolyckor. Det är denna mänskliga faktors existens som även gör att ett mål om att inga olyckor någonsin skulle inträffa är ett orimligt mål, och som även är anledningen till att nollvisionens mål endast gäller olyckor med död eller svåra skador som följd.

Hur som helst är att ha kännedom om dessa - om hur reaktionsförmåga och uppfattningsförmåga fungerar, samt att vara medveten om olika stadier i inlärning och liknande processer - är en stor del i att uppnå en god självkännedom, vilket i sin tur är en basingrediens i ett trafiksäkert beteende.

 

[x]