- Allt om körkort & trafikskolor!

Regler kring körkortet

Självklart är det inte så att du tar ditt körkort, och sen är det över. För att systemet ska gå runt, vägarna fungera och trafiken flyta finns det regler som ska följas, och följs de inte kan ditt körkort återkallas. Att tänka på är även att reglerna uppdateras allteftersom, och att det är din skyldighet som bilförare att hänga med och vara uppdaterad.

Återkallelse sker dock inte vid brott mot vilka regler som helst, utan endast då regeln är viktig och överträdelsen inte kan klassas som liten. De regelbrott och omständigheter som leder till att körkortet återkallas är:
• Att köra mot rött ljus i trafiksignal.
• Inte stanna vid stopplikt.
• Hastighetsöverskridelse (20 km/h för fort då gällande hastighet är begränsad till 30 km/h, 30 km/h för fort då 50 km/h eller mer är den rådande begränsningen). Läs mer om hastighetsbegränsningar.
• Köra bil alkohol- eller narkotikapåverkad.
Smitning från olycksplats och förseelsen inte kan anses som ringa.
• Försämrade förutsättningar för att köra, exempelvis sjukdom eller skada.
• Omkörning före eller på obevakat övergångsställe.

Andra omständigheter som kan leda till att körkortet återkallas är om innehavaren anses opålitlig med alkohol, begått brott, eller vid upprepade tillfällen gjort sig skyldig till mindre förseelser.

När återkallelse gjorts sätts en spärrtid in, under vilken föraren inte har tillgång till kortet och följaktligen inte får köra bil. Är spärrtiden kortare än 12 månader behöver inte nytt förarprov avläggas, så vida inte länsstyrelsen beslutat om det skall göras eller körkortet då det återkallades var på prövotid (se: Prövotid körkort).

Körkort måste även vid vissa tillfällen förnyas, vilket kan ske både automatiskt och med hjälp av ansökan:

Automatiskt: förnyelse sker efter tio år eller om du byter namn eller personnummer.

Ansökan: måste göras om du tappat bort körkortet, om det förstörts, skadats eller förändrats så att det inte är användbart. Stöld är inberäknat häri. Läs mer om att förnya körkortet.

 

[x]