- Allt om körkort & trafikskolor!

Sitemap KörkortSverige.se

Startsidan
Ta körkort
        Blanketter för körkortet
                Körkortstillstånd

        Övningsköra
                Handledare övningskörning
                Handledare utbildning
                Riskutbildning

        Uppkörning
                Boka uppkörning
                Säkerhetskontroll
                Tips uppkörning

        Teoriprov - körkort
                Boka teoriprov

        Halkkörning
                Halkbana

        Körkortsteori
                 Körkortsbok (100-tals artiklar)
                 Körkortsfrågor
                 Mörkerkörning
                Vinterkörning

        Alla körkort
                A = Motorcykel
                B = Personbil
                BE= Personbil med tungt släp
                CE= Tung lastbil med tungt släp
                C= Tung lastbil
                DE= Buss med tungt släp
                D= Buss
                EU-moped
                Körkort Moped klass 2
                Förarbevis snöskoter
                Taxikort
                Traktorkort

        Vägmärken
                Anvisningsmärken
                Andra anordningar & trafikanvisning
                Förbudsmärken
                Vägmarkeringar
                Påbudsmärken
                Symboler
                Tecken polisman etc
                Tilläggstavlor
                Upplysningsmärken
                Trafiksignaler
                Väjningspliktsmärken
                Varningsmärken
                Lokaliseringsmärken
                        -Lokaliseringsmärken turistmål etcetera
                        -Lokaliseringsmärken upplysning om allmänna inrättningar etcetera
                        -Lokaliseringsmärken upplysning om serviceanläggningar etcetera
                        -Lokaliseringsmärken visning av gång- och cykeltrafik
                        -Lokaliseringsmärken visning av väg
För dig som redan har körkort
        Internationellt körkort
        Förnya körkortet
        Prövotid körkort
        Tappat körkort

Gratis körkortsfrågor

På trafikskolan
        Intensivkurs körkort
        Hitta trafikskola
        Trafikskolor per ort
        Körlektioner
        Körkortsutildning

Köpa bil
        Köpa begagnad bil
        Köpa ny bil
        Bilförsäkring
        Bilvärdering
        Billån

Lägg till/ändra trafikskola

Sitemap
Om oss
Cookies och disclaimer

Vad betyder?

Lär dig alla
vägmärken här!Körkortbokens innehåll

Körkortsbok
        Körkortet
        Körkort behörigheter
        Att ta körkort
        Riskutbildning 1
        Riskutbildning2
        Teoriprov
        Körprovet
        Regler kring körkortet

Grundläggande manövrering bil
        Körställning
        Starta - plan mark
        Starta i backe
        Dragläget
        Krypkörning
        Tio i två-greppet
        Att växla
        Uppväxling
        Nedväxling
        Bromsa & stanna
        Backa
        Ge tecken
        Ljud- & ljussignaler

Ut trafiken
        Stadskörning
        Hastighet stadskörning
        Uppmärksamhet stadskörning
        Placering stadskörning
        Väjningsregler
        Väjningsregler korsningar
        Väjningsplikt
        Stopplikt
        Högerregeln
        Bussregeln
        Utfartsregeln
        Fri väg
        Obevakat övergångsställe
        Bevakat övergångsställe
        Huvudled
        Gågata och gångfartsområde
        Cirkulationsplats
        Trafiksignal & polistecken
        Andra anvisningar
        Körfält
        Grundplacering
        Reversibelt körfält
        Kollektivkörfält
        Förbjudna körfält
        Körfältsbyte
        Blixtlåsprincipen
        Mopedister & cyklister
        Barn i trafiken
        Skolpatruller
        Skolbussar
        Äldre i trafiken
        Funktionshindrade i trafiken
        Omkörning i stadstrafik
        Omkörning till höger
        Stanna&parkera tättbebyggt område
        Fri parkering
        Datumparkering
        Landsvägskörning
        Uppmärksamhet landsvägskörning
        Placering landvägskörning
        Stanna & parkera landsväg
        Nödstopp landsvägskörning
        Vända på landsväg
        Högersväng större väg/landsväg
        Vänstersväng större väg/landsväg
        Spanska svängen
        Köra ut på större väg
        Möte på landsväg
        Möte med hästar
        Långsamtgående fordon
        Bogsering
        Omkörning på landsväg
        Flygande omkörning
        Accelererande omkörning
        Järnvägskorsning
        Enskild väg
        Stigningsfält
        Motorväg
        Påfart till motorväg
        Avfart från motorväg
        Motortrafikled
        Fartblindhet
        Tunnelseende
        Vilda djur i trafiken
        Mörkerkörning
        Bländning
        Mörker & trötthet i trafiken
        Snöfall, regn, dimma, mörker i trafiken
        Mörkernärsynthet
        Möte i mörker
        Omkörning i mörker
        Vägbelysning
        Helljus
        Halvljus
        Varselljus
        Parkeringsljus
        Dimljus
        Dimbakljus
        Bromsljus
        Backljus
        Blinkers
        Halka bilkörning
        Vårväglag
        Sommarväglag
        Höstväglag
        Vinterväglag
        Vattenplaning & moddplaning
        Snörök
        Plogad vägbana
        Regn & bilkörning
        Dimma & bilkörning


Lära sig köra bil
        Djupinlärning
        Överinlärning
        Sannolikhetsinlärning
        Imitationsinlärning
        Bilkörning
        Varför rutin?

Trafikolyckor
        Typer av trafikolyckor
        Personskadeolyckor i trafiken
        Singelolyckor
        Mötesolyckor
        Upphinnandeolyckor
        Viltolyckor
        Gåendeolyckor
        Mörkerolyckor
        Statistik trafikolyckor
        Hantering av trafikolycka
        Hjälpa till vid trafikolycka
        LABC (körkortsteori)
        Smitning vid trafikolycka
        Kollision stillastående fordon etc
        Skadeanmälan trafikolycka

Personliga förutsättningar bilkörning
        Personlighetens roll bilkörning
        Yngre/äldre bilförare
        Sinnena i bilkörningen
        Syn bilkörning
        Direkt- & periferiseende
        Hörsel, känsel & övriga sinnen
        Hjärnan
        Synvillor
        Avståndsbedömning
        Trötthet
        Alkohol & bilkörning
        Rattfylleri
        Grovt rattfylleri
        Narkotika & bilkörning
        Läkemedel & bilkörning
Miljön körkort
        Växthuseffekten
        Förorening
        Fossila bränslen
        Biobränslen
        Alternativa bränslen
        Själv kan göra för miljön
        Eco-driving
        Låg bränsleförbrukning
        Katalysatorn & miljön
        Däck & miljön
        Miljöklassade bilar
        Miljöbilar
        Underhåll av bilen


Trafikens grunder
        Trafikens grundregler
        Beteenderegler
        fasta anvisningar
        Defensiv körning
        Trafikanter
        Oskyddade trafikanter
        Avsökningsområde
        Avsökningsrutiner
        Hastighetsbegränsningar
        Varningsmärken
        Påbudsmärken
        Förbudsmärken
        Väjningspliktsmärken
        Anvisningsmärken
        Lokaliseringsmärken
        Tilläggstavlor
        Trafiksignaler
        Vägmarkeringar
        Om fordon
        Motordrivna fordon
        Motorfordon
        Bilen
        Personbil klass 1
        Personbil klass 2
        Buss
        Motorcykel
        Moped klass 1
        Moped klass 2
        Väg definition

Bilen körkort
        Bilens drivsystem
        Bilens styrsystem
        Bilens bromssystem
        Färdbroms
        Bromsservo
        Parkeringsbroms
        ABS broms
        Bilens elsystem
        Starthjälp
        Bilens kylsystem
        Bränslesystem & smörjsystem
        Avgassystem
        Däck, däckregler
        Sommardäck
        Vinterdäck
        Reservhjul
        Köregenskaper
        Överstyrning
        Understyrning
        Naturlagar
        Stoppsträcka
        Sidkraft
        Inre säkerhetskontroll
        Yttre säkerhetskontroll
        Barn i bilen
        Bakåtvänt babyskydd & bilbarnstol
        Bältesstol
        Instrumentpanel
        Besiktning av bil
        Registreringsbevis
        Avställning & påställning av bil
        Trafikförsäkring
        Delkaskoförsäkring
        Vagnskadeförsäkring
        Hemförsäkring bil
        Lastning bil: bredd, längd & vikt
        Att köra med släpvagn
        Tjänstevikt
        Bruttovikt
        Maxlast
        Totalvikt
 

[x]