- Allt om körkort & trafikskolor!

Teoriprovet

Teoriprovet, även kallat kunskapsprovet, är endast giltigt i två månader efter att godkänt prov utförts. Det är Transportstyrelsens sätt att testa din förståelse för bilar och trafik.

Godkänt resultat på teoriprovet är 52 rätt eller fler utav 65 frågor – det vill säga 80%. Det utförs på dator och är utformat som så att du får en fråga eller ett påstående till vilken/vilket du sedan väljer mellan två till fyra alternativ som stämmer överens med påståendet/svarar på frågan. Öva gratis på körkortsfrågor här.

Frågorna kan gestalta trafiksituationer du skulle kunna hamna i, handla om trafikregler eller miljötänk, och är helt enkelt till för att testa om eleven på djupet förstått vad som väntas av en bilförare. Resultatet till provet delas ut på plats.

Kategorierna i vilka teoriprovets frågor är indelade efter, är dessa:

• Fordonskännedom, manövrering - 7 frågor.
• Miljö - 5 frågor.
• Trafiksäkerhet- 16 frågor.
• Trafikregler - 32 frågor.
• Personliga förutsättningar - 5 frågor.

Läs mer om teoriprov för körkortet här.

 

[x]