- Allt om körkort & trafikskolor!

Trafikens grundregler

I länkmenyn till höger finns körkortsbokens alla kapitel och sektioner.

Det förhållningssätt som kallas god trafikanda uttryckt i vad som kallas för Trafikens grundregler. De är inte som beteenderegler eller fasta anvisningar - konkreta föreskrifter som råder på olika ställen - utan snarare vad man skulle kunna kalla riktlinjer kring vad som ska genomsyra trafikanternas körning och uppträdande sinsemellan.

Allt i dessa grundregler kretsar kring trafikanternas skyldigheter, gäller överallt; på väg som i terräng, och bör alltid finnas i bakhuvudet hos varje förare.

Reglerna lyder:
• Du ska iaktta omsorg och varsamhet.
• Du ska visa sär skild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och funktionshindrade.
• Du ska inte i onödan hindra eller störa.
• Du ska visa hänsyn mot de som bor eller uppehåller sig vid vägen.

 

[x]