- Allt om körkort & trafikskolor!

Trafikolyckor

I länkmenyn till höger finns körkortsbokens alla kapitel och sektioner.

Få saker kan få så ödesdigra konsekvenser som trafikolyckor. Allt en bilförare får lära sig handlar direkt eller indirekt hur man som undviker deras inträffande. Kanske viktigast är att trafikanterna har trafikens grundregler för att den allmänna känslan ska vara säker.

Men också varje individ har ett stor ansvar vad gäller sitt eget avsökningsområde, sin egen situationsanpassning och sin handlingsberedsakp. Såklart måste varje person även kunna hantera en trafikolycka om den väl sker, och likväl som det finns regler i andra aspekter av trafiken, finns det föreskrifter även för olyckor och hur det ska hanteras.

Många talar om att det är ”svårare” ta körkort på senare dagar, än vad det varit tidigare. Detta är delvis på grund av den så kallade nollvisionen, och på grund av att man lägger större och större vikt vid säkerheten, vilket i grund och botten såklart är positivt.

Nollvisionen kallas en bild av en framtid där ingen människa allvarlgt skadas eller dödas i trafiken. Ett mål som är eftersträvansvärt, men svårt att uppnå.

För att nå det har det satts upp delmål , och ett förslag är att dödsofferna i trafiken sa vara högst 220 år 2020.

Med detta i åtanke kan det trots allt vara glädjande att antalet dödade i trafiken än dock sjunker. År 2009 var antalet dödade i trafiken i Sverige 358, vilket i jämförelse med år 2000, då antalet var 600, nästan är en halvering. Läs mer om statistik för trafikolyckor.

 

[x]