- Allt om körkort & trafikskolor!

Uppkörning

När riskutbildningens båda delar är genomförda, samt teoriprovet är skrivet är det dags för uppkörning, även kallat körprov. Denna ska göras inom två veckor efter att man skrivit teoriprovet. Uppkörningen görs hos Trafikverket, läs mer om att boka uppkörning.

Vad betyder?

Lär dig alla
vägmärken här!

Om du har bokat tid genom din trafikskola så möter man oftast upp sin körlärare på skolan och kör gemensamt till Trafikverkets kontor. Då tar körläraren oftast ut en avgift motsvarande en körlektion. Man kan själv välja huruvida man önskar att körläraren följer med under uppkörningen eller inte.

Uppkörningen tar minst 25 minuter och innefattar en rad olika moment på landsväg och i tätort. Det hela inleds med en säkerhetskontroll och inställning av körställning av bilen där den som ska göra provet självständigt går igenom hela eller delar av bilen, t.ex. kontrollerar bromsar, olja, ljudsignal, bilens varningssystem etc. Under uppkörningen görs stickprover inom en omfattande mängd kunskapsområden och trafikinspektören meddelar i god tid vart man ska köra. I momenten kan ingå exempelvis (i vår Körkortsbok läser du mer om att träna på momenten nedan.)

• Att bromsa affektivt (se: Bromsa & stanna)
• Att parkera bilen (se: Stanna & parkera tättbebyggt område)
• Att backa (se: Backa)
• Att starta bilen i lutning (se: Starta i backe)
• Att vända (se: Vända på landsväg)
• Att använda olika reglage
• Hur man hanterar oskyddade trafikanter
• Att köra i körfält och körfältsbyte
• Att köra i en gatukorsning (se: Väjningsregler korsningar)
• Att köra i en signalreglerad korsning (se: Trafiksignaler)
• Rondell (äv. kallad cirkulationsplats)
• Att passera stillastående fordon (se: Kollision stillastående fordon etc)
• Att utan instruktioner köra mot ett mål specificerat mål
• Att köra i vägarbetsområde
• Att köra järnvägs- och spårvägspår (se: Järnvägskorsning)
• Att köra på smal och krokig väg
• Att köra på motorväg eller motortrafikled
• Att hantera infarter och körning på landsväg (se: Landsvägskörning)
• Att sväng av från landsväg (se: Högersväng landsväg & Vänstersväng landsväg )
• Att köra om andra bilar (se: Omkörning i stadstrafik)
• Att köra vid nedsatt sikt och i mörker (se: Mörkerkörning)
• Att köra vid riskfyllt eller halt väglag (se: Halka bilkörning)
• Du kan även under uppkörningen få mer teoretiska frågor (se: Körkortsfrågor)

Det görs en helhetsbedömning av uppkörningens resultat utifrån fyra kompetensområden; fordonskännedom och manövrering, miljö och sparsam körning, trafikregler och tillämpning, samt trafiksäkerhet och beteende. För en djupare beskrivning av uppkörningens olika moment, besök korkortsportalen.se. Du får genast efter det att uppkörningen är avslutad reda på om du blivit godkänd eller inte. Ett godkänt körprov och tidigare godkänt teoriprov innebär att man får ett ”Bevis om körkort” i handen och kan börja köra ett eget fordon direkt. Det godkända resultatet meddelas Transportstyrelsen och om också teoriprovet är godkänt tillverkas körkortet inom ett par dagar. Om man inte sedan tidigare är godkänd på teoriprovet så får man en kopia på förarprovsprotokollet som tas med till nästa teoriprov. Blir man där godkänd så meddelas detta Transportstyrelsen och ett ”Bevis om körkort” utfärdas.

Vid underkännande av uppkörningen går man tillsammans med trafikinspektören igenom brister och misstag och en ny tid ska bokas så snart som möjligt för att vara säker på att den två månader långa tiden som får löpa mellan godkända teori- och uppkörningsprov inte ska överskridas.

Efter avklarad uppkörning och teoriprov måste man ha med sig sitt ”Bevis om körkort” i bilen tillsammans med giltig ID-handling tills det att körkortet tillverkats och skickats ut.

 

[x]