- Allt om körkort & trafikskolor!

Väg - definition

I länkmenyn till höger finns körkortsbokens alla kapitel och sektioner.

Alla är vi bekanta med vad en väg är. Vi ser dem och vi ser bilarna som färdas på dem. Detta räcker gott och väl för fotgängare, men av bilförare krävs det, lite mer än så. Vad som räknas som väg, vilka delar den utgörs av - körbana, vägren och körfält - är viktig kunskap att besitta.

De områden som får räknas som vägar är:
• En väg, gata eller torg som trafikeras av motorfordon.
• En led avsedd för cykeltrafik.
• Gång eller ridbana belägen intill en väg anordnad för cyklar eller för motorfordon.

Körbanan (A) är den del av vägen där fordonen rör sig.
Vägren (B) är belägen vid sidan av de körfält som finns i vägen. Tanken är inte att den ska köras på, utan att den ska utnyttjas vid bogsering, nödstopp eller vid sväng från större väg (se avsnitten:Köra ut på större väg, Högersväng större väg/landsväg och Vänstersväng större väg/landsväg).
Körfält (C) är ett fält i en körbana, som löper längs med den och som avgränsas med vägmarkering. Om vägmarkering saknas utgås det ifrån bredden på ett fyrhjuligt fordon. Se även körfältsbyte.
Terräng (D) : område som inte är väg.

 

[x]