- Allt om körkort & trafikskolor!

Vägmärken

Att kunna de olika vägmärken som finns är centralt för att kunna ta körkortet, de behövs för att klar dels uppkörningen och dels teoriprovet. I länkarna till höger hittar du vägmärken i olika kategorier. På KörkortSverige.se kan du plugga in vägmärkena och deras namn, vill du ha ännu mer specifik information om vad de olika vägmärkena betyder och hänvisningar till tillämpliga förordningar i exempelvis trafikförordningar finns detta via exempelvis www.transportstyrelsen.se.

Kategorier av vägmärken

Klicka på vägmärkena nedan för att se resten av vägmärkena i respektive kategori.

Anvisningsmärken
Anordningar &
trafikanvisningar

Förbudsmärken
Vägmarkeringar
Påbudsmärken
Symboler
Tecken av
polisman etcetera

Tilläggstavlor
Upplysningsmärken
Trafiksignaler
Väjningspliktsmärken
Varningsmärken
Lokaliseringsmärken

Vägmärken i andra länder

Vägmärken är internationellt reglerade av FN i en konvention. Det stora flertalet av länderna i Europa har undertecknat konventionen, detta gör det enklare att köra i andra länder i Europa. Utanför Europa är det likt Sverige.

 

[x]