Teoriprovet

Träna

Övningskör och läs teori.

Teoriprov

Skriv teoriprov först.

Uppkörning

Genomför uppkörning.

Teoriprovet

I slutet av din körkortsutbildning är det dags för kunskapsprovet, även kallat teoriprovet, för körkort. Det får endast gå två veckor mellan teoriprovet och uppkörningen och teoriprovet genomförs först. Även om man inte blir godkänd på provet första gången så kvarstår möjligheten att köra upp och inom två månader bli godkänd på teorin för att erhålla körkort.

När det väl är dags för teoriprovet är det bra att vara på plats på Trafikverket i god tid. Innan provet sätter igång tar man ett fotografi i en fotoautomat samt lämnar sin namnunderteckning. Provet utförs sedan på en datorskärm, finns på många olika språk och tar 50 minuter exklusive den genomgång med instruktioner som görs innan provet sätter igång. Provresultatet får man omedelbart när provet är avslutat och det är giltigt i två månader. Dock är reglerna så att man inom två veckor efter skrivet teoriprov (även ett som inte är godkänt) måste genomföra uppkörningen.

Teoriprovet behandlar flera olika kunskapskategorier och är mycket omfattande. Kategorierna är: fordonskännedom, manövrering, körning och miljö, personliga förutsättningar, trafiksäkerhet och trafikregler. För att bli godkänd krävs att man har 80 % rätt av 65 frågor, det vill säga svarat rätt på 52 av frågorna. Det tillkommer dessutom 5 frågor som är så kallade testfrågor och inte räknas till resultatet.

Det är hos Trafikverket som teoriprovet utförs och man måste betala en avgift på 220 kronor. Om man övningskör och studerar på en trafikskola så kan man förvänta sig att lärarna på skolan säger till när man är redo för att utföra teoriprov för körkort och uppkörning. För att få göra teoriprovet krävs att man är godkänd på riskutbildningens båda delar, det vill säga riskutbildning 1 och riskutbildning 2. 

Lär dig alla vägmärken!

Glöm inte att plugga in vägmärken. Det är en väsentlig del i att få körkort. Tips! Börja tidigt med att titta på vägmärken när du åker bil och fråga den som kör vad de betyder.