Trafikskola

Träna

Övningskör och läs teori.

Teoriprov

Skriv teoriprov först.

Uppkörning

Genomför uppkörning.

Sveriges trafikskolor utbildar dig som ska ta körkort. Även den som väljer att göra sin utbildning för körkortet med privat handledare kommer i regel i kontakt med trafikskolan någon gång. Det kan handla om att man vill ha ett professionellt omdöme om hur lång tid man har kvar till att vara redo för uppkörningsprovet, eller att man kört fast med sin privata handledare och behöver nya övningar och råd.

Trafikskolorna erbjuder utbildning i körkortsteori och praktisk körning och syftet är givetvis att förbereda eleven för att klara av körkortets teoriprov och uppkörning. Antalet körlektioner som behövs är mycket individuellt och beror på om man även övningskör privat, hur ofta man kör samt personliga och andra förutsättningar. 


Teorilektionernas upplägg ser olika ut på olika trafikskolor. Somliga erbjuder mycket lärarledda lektioner, medan andra i högre utsträckning satsar på att ha pedagogiska hjälpmedel som läsesalar, böcker och datorer för att eleven på egen hand och i egen takt ska genomgå teoriutbildningen.

Det finns också på vissa trafikskolor möjlighet att få en särskild utbildningsplan för teoridelen om man har särskilda behov, en så kallad anpassad utbildning. På trafikskolan kan de också hjälpa till att boka ett anpassat teoriprov hos Trafikverket. Läs mer om anpassade prov på Körkortsprotalen .

Somliga väljer också att gå en intensivkurs för körkort. I många fall underlättar det att ha övningskört privat innan en intensivutbildning påbörjas.

Trafikskolor väljs ofta efter geografisk belägenhet, men det finns många viktiga aspekter att ta hänsyn till i valet. Bland annat kostnader, möjlighet att reklamera om man är missnöjd med utbildningen, utbildningsform för teorilektioner och körlektioner, öppettider o.s.v.

Lär dig alla vägmärken!

Glöm inte att plugga in vägmärken. Det är en väsentlig del i att få körkort. Tips! Börja tidigt med att titta på vägmärken när du åker bil och fråga den som kör vad de betyder.